De Orion houtgroep wilde graag hulp bij de her-indeling van de grote zaal. Door het verplaatsen van de bar en omzetten van de werktafel zijn er meer zitplaatsen en kan de werkbank gebruiker beter deel uitmaken van de groep. 

 

Nieuwe situatie, werkbank sluit nu aan op werktafel.


Op zaterdag 11 juli werd door vier vrijwilligers van de Modelgroep deze verbouwing voor stichting Orion uitgevoerd.  

 

Schets van de oude situatie, met de werkbank nog tegen de oost wand..