Een van de modelgroep leden heeft gevaren op de 'Monica'; een zware-olie coaster uit 1932. Aan de hand van foto's is een eerste snijpakket gemaakt. De kans op tekeningen van de Groningse werf waren immers nihil.

Tijdens de bouw is door een Groningse archivaris toch een set originele dekplannen gevonden.  Dit was reden om alle tekenwerk over te doen en inmiddels is de bouw van het nieuwe snijpakket gestart.